lag_prizag_logolag_prizag_logo_jpg lag_prizag_logoLokalna akcijska grupa „Prigorje-Zagorje“, odnosno LAG PRIZAG, među 12 je hrvatskih LAG-ova, koji su odabrani na temelju 2. custodia samsung s7 davanti e dietro Coque pour Huawei Javnog natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa za „Mjeru 202“ između 26 prijavljenih LAG-ova. custodia gran neo plus samsung Za provedbu ove Mjere, koja obuhvaća pripremu i provedbu lokalnih strategija ruralnog razvoja, LAG-u je odobreno ukupno 900.000 kn za 2014. custodia braccio samsung s8 Coque huawei i 2015. custodia tab a samsung 2018 coque iphone outlet shop godinu

 

odnosno 450.000 kn na godišnjoj razini, od čega 720.000 kn otpada na sredstva EU, a Republika Hrvatska participira sa 180.000 kn.
Ovim sredstvima financirati će se „Podmjera 1“ u okviru“ Mjere 202“ i to „Stjecanje vještina i animiranje stanovnika s LAG područja“, odnosno aktivnosti vezane za daljnje upoznavanje s novim pristupom ruralnom razvoju LEADEER-om i mogućnostima korištenja sredstava EU za financiranje projekata dionika LAG-a, edukaciju stanovništva, poticanje suradnje između javnog, gospodarskog i civilnog sektora, a u cilju realizacije prioriteta, ciljeva i mjera utvrđenih Lokalnom razvojnom strategijom. custodia per samsung galaxy a5 2016 Za realizaciju ove Podmjere odobreno je za korištenje ukupno 200.000 kn godišnje.
LAG je u dosadašnjem razdoblju djelovao na čistoj volonterskoj osnovi, a sada se „Podmjerom 2“, osiguravaju sredstva za poslovanje LAG-a i to za plaće zaposlenika, za najam i uređenje ureda i za tekuće troškove poslovanja, odnosno ukupno 250.000 kn godišnje. Coque pour Huawei Ovime se stvara pretpostavka za kvalitetniji rad LAG-a i za pružanje pomoći nositeljima ruralnog razvoja iz 11 jedinica lokalne samouprave pri iznalaženju, pisanju i apliciranju projekata na EU fondove i domaće izvore financiranja.
Pri tome treba istaći da su ova sredstva LAG-u odobrena za korištenje i da sukladno pravilima za financiranje projekata iz IPARD programa, LAG mora isfinancirati početno razdoblje od tri mjeseca, a potom na bazi priložene dokumentacije, tražiti povrat sredstava.
Na bazi dosadašnje dobre suradnje sa svojim osnivačima, LAG vjeruje da će JLS osigurati početna sredstva za rad i aktivnosti LAG-a.
Odabirom na ovom Natječaju, LAG je ujedno akreditiran za izdavanje pisma preporuke prijaviteljima projekata s područja LAG-a, koji su u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom.