gradsko _vijece13_malaPrijedlog ugovora o darivanju nekretnine za izgradnju Srednje škole Novi Marof bila je jedna od točaka dnevnog reda  sjednice Gradskog vijeća Grada Novog Marofa.
Naime, u Novom Marofu posljednjih godina djelovala su dislocirana odjeljenja Gospodarske škole Varaždin i Prve gimnazije Varaždin, a nastava se odvijala u prostorima OŠ Novi Marof.

 

Početkom prošle godine osnovana je Srednja škola Novi Marof kojoj su dosadašnji prostori u OŠ Novi Marof postali nedostatni, jer se u novoj školskoj godini planira odvijanje nastave u ukupno 12 razrednih odjela, te će se nastava morati odvijati u dvije smjene. Stoga su pokrenute aktivnosti radi izgradnje nove zgrade za potrebe Srednje škole Novi Marof, a srednja škola obratila se Gradu sa zahtjevom za darovanjem zemljišta za izgradnju nove škole. Inače, ovo zemljište bilo je namijenjeno za športski park., a njegova procijenjena  vrijednost je 2,6 milijuna kuna, odnosno 60 kuna po četvornom metru. Vijećnici su jednoglasno prihvatili ovaj prijedlog ugovora.