E-mail: radio.novi.marof@vz.t-com.hr

Direktor i glavni urednik: Davor Pejnović

Adresa: Kralja Tomislava 5 Novi Marof 42220

Telefoni:042/611-096 ,042/611-205

091/514 72 24